en en

Komuniké z 9. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (2. marca 2010) sa uskutočnilo 9. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila rozhodnutie NBS o podmienkach účasti v TARGET2-SK a rozhodnutie NBS o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.
Obe rozhodnutia nadobudnú účinnosť 15. marca 2010.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.