en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (18. apríla 2011) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Výročnú správu NBS za rok 2010. Výročná správa bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra
a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Výtvarný návrh euromince je dielom výtvarníka PhDr. Klimenta Mituru.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p. 
a do predaja sa dostanú v júli 2011.

BR NBS prerokovala Správu o činnosti a hospodárení Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie za rok 2010 a na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2011 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

BR NBS vzala na vedomie materiál „Analýza dopadov Solventnosti II na Národnú banku Slovenska“. Analýza bude zverejnená na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.