en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (10. apríla 2012) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2011.

BR NBS schválila Analýzu slovenského finančného sektora za rok 2011. Dňa 16. apríla 2012 sa k analýze uskutoční tlačová konferencia. Analýza bude následne zverejnená na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.