en en

Komuniké zo 14. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (3. 7. 2018) sa uskutočnilo 14. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Štvrťročný komentár k politike obozretnosti na makroúrovni – júl 2018.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 3. 7. 2018 rozhodla o zvýšení miery proticyklického kapitálového vankúša na úroveň 1,50 % s účinnosťou od 1. 8. 2019. Hlavným dôvodom je zvýšenie odolnosti bankového sektora v čase pokračujúceho nadmerného rastu úverov.

Miera proticyklického kapitálového vankúša pre domáce expozície určená Bankovou radou NBS je nasledovná:

Obdobie účinnosti

Miera

1. 8. 2017 – 31. 7. 2018 0,50 %
1. 8. 2018 – 31. 7. 2019 1,25 %
1. 8. 2019 – 1,50 %

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.

Zberateľská eurominca bude vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť bude 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je akad. soch. Zbyněk Fojtů.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š. p., a do predaja sa dostanú v októbri 2018.

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.