en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. apríla 2012) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Mesačný bulletin NBS, apríl 2012, ktorý bude publikovaný na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila Výročnú správu NBS za rok 2011, ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila Memorandum o porozumení medzi Národnou bankou Slovenska a Jersey Financial Services Commission.

BR NBS na základe návrhu zriaďovateľa Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, rozhodla podľa § 91 ods. 2 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že príspevok na činnosť Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie sa v roku 2012 nebude platiť, a to vzhľadom na dostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.