en en

Komuniké zo 16. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (16. augusta 2016) sa uskutočnilo 16. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila zmenu emisných plánov pamätných a zberateľských mincí na roky 2017 a 2018. Z emisného plánu na rok 2017 bola vyradená strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur k 1 150. výročiu uznania slovanského bohoslužobného jazyka a bola zaradená do emisného plánu na rok 2018 s upraveným názvom strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur k 1 150. výročiu uznania slovanského liturgického jazyka.

Informácie o emisných plánoch pamätných a zberateľských mincí.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 400. výročia úmrtia Juraja Turza.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Mgr. art. Peter Valach.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p., a v predaji budú v októbri 2016.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.