en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (20. apríla 2010) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila Oznámenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Obsahom oznámenia je Zoznam zlatých mincí spĺňajúcich kritériá pre investičné zlato, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty.

Oznámenie Národnej banky Slovenska bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.