en en

Komuniké zo 17. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (10. mája 2011) sa uskutočnilo 17. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS schválila materiál Zhodnotenie výsledkov správy investičných rezerv NBS, správy USD portfólia ECB a portfólia krytých dlhopisov za I. štvrťrok 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.