en en

Komuniké zo 4. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (18. februára 2014) sa uskutočnilo 4. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

Pamätná eurominca bude mať rovnaké technické parametre ako bežná dvojeurová obehová minca a po jej vydaní do obehu v apríli 2014 bude zákonným platidlom v Slovenskej republike, ako aj vo všetkých krajinách eurozóny. Autorkou výtvarného návrhu pamätnej euromince je Mária Poldaufová.
Razbu jedného milióna kusov pamätných euromincí realizuje Mincovňa Kremnica, š.p.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2000, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia, zo zahraničia a voči cudzozemcom.

Opatrením sa dosahuje súlad so skutočnosťou, že opatrenie Národnej banky Slovenska upravujúce platobné tituly je s účinnosťou od 1. januára 2014 zrušené.
Opatrenie nadobudne účinnosť 1. apríla 2014.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.