en en

Komuniké zo 41. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (9. novembra 2010) sa uskutočnilo 41. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS schválila materiál Zhodnotenie výsledkov správy investičných rezerv NBS, správy USD portfólia ECB a portfólia krytých dlhopisov za 3. štvrťrok 2010.

BR NBS schválila Rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 3/2010 o podmienkach účasti v TARGET2-SK.

BR NBS schválila Rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 2. marca 2010 č. 4/2010 o postupoch vyrovnania pre pridružené systémy TARGET2-SK.

BR NBS schválila Rozhodnutie NBS, ktorým sa mení a dopĺňa Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo 16. decembra 2008 č. 8/2008 o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru Národnou bankou Slovenska.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.