en en

Komuniké zo 41. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (13. decembra 2011) sa uskutočnilo 41. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Strednodobú predikciu (P4Q-2011), ktorá bude prezentovaná na tlačovej konferencii a publikovaná na webovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.