en en

Komuniké zo 44. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (30. novembra 2010) sa uskutočnilo 44. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za október 2010, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

BR NBS prerokovala Správu o finančnej stabilite za 1. polrok 2010. V správe sa hodnotia najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňovali domácu finančnú stabilitu v 1. polroku 2010 a výhľad na ďalšie obdobie. Materiál bude v plnom znení publikovaný na internetovej stránke NBS.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.