en en

Komuniké zo 6. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (24. marca 2020) sa uskutočnilo 6. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, marec 2020.

BR NBS vzala na vedomie Strednodobú predikciu P1Q-2020, ktorá bola prezentovaná na tlačovej konferencii.

BR NBS zatiaľ navrhuje ponechanie úrovne proticyklického vankúša na úrovni 2 % s účinnosťou od 1. 8. 2020. NBS je však pripravená v prípade nárastu strát v bankovom sektore okamžite pristúpiť k zníženiu proticyklického vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

Európska centrálna banka už poskytla významnú kapitálovú úľavu bankám približne vo výške 3,5% z rizikovo vážených aktív, aby banky neobmedzili úverovanie a mohli vo väčšom rozsahu kryť straty.

NBS zároveň očakáva, že vzhľadom na výraznú neistotu ohľadom ďalšieho ekonomického vývoja, banky a ich akcionári prehodnotia pripravovanú výplatu dividend zo zisku za rok 2019 tak, aby celkový objem kapitálu Tier 1 vzrástol minimálne o úroveň dosiahnutého zisku za rok 2019.

BR NBS schválila Správu o realizácii investičnej politiky v oblasti investičných rezerv za rok 2019.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra

a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince je Karol Ličko.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š. p. a do predaja sa dostanú v máji 2020.

Peter Majer
hovorca NBS

Tlačová konferencia - Strednodobá predikcia P1Q-2020

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.