en en

Komuniké zo 7. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (7. apríla 2020) sa uskutočnilo 7. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. apríla 2020 prerokovala a schválila materiál „Analýza slovenského finančného sektora za rok 2019″.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. apríla 2020 schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska za rok 2019, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom zasadnutí dňa 7. apríla 2020 schválila Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom v oblasti ochrany spotrebiteľa za rok 2019.

BR NBS schválila materiál Návrh na vyjadrenie súhlasu s predloženým spôsobom vysporiadania nedoplatkov a dlhu Somálska voči Medzinárodnému menovému fondu.

Peter Majer
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.