en en

Krátkodobá úroková sadzba €STR

Európska centrálna banka začala dňa 2. októbra 2019 zverejňovať novú krátkodobú úrokovú sadzbu €STR, ktorá má dopĺňať existujúce referenčné hodnoty úrokových sadzieb európskeho peňažného trhu.

Úroková sadzba €STR sa bude určovať každý obchodný deň okolo 8:00 hodiny z obchodov bánk, ktoré sa uskutočnili za predchádzajúci obchodný deň.

Referenčná hodnota EONIA sa bude od 2. októbra 2019 určovať novou metodológiou a zverejní sa o alebo tesne po 9:15 hodine každý obchodný deň za predchádzajúci obchodný deň. Podľa novej metodológie sa EONIA určí ako €STR plus fixné rozpätie, a to každý obchodný deň, v ktorom bude zverejnená €STR. Rozpätie stanovila dňa 31. mája 2019 Európska centrálna banka na úrovni 0,085 % (t .j. 8,5 bázických bodov). Týmto postupom bude úroková sadzba EONIA určovaná do 3. januára 2022, pričom k tomuto dňu zanikne.

Ďaľšie informácie o €STR

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.