en en

Rok 2018

Názov materiálu Číslo mat. Vystavené Termín Poznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2017, ktorým sa ustanovujú národné voľby pre inštitúcie podľa osobitného predpisu 100-000-131-625 05.11.2018 23.11.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2014 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu v znení neskorších predpisov 100-000-128-250 11.10.2018 31.10.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu 100-000-128-253 11.10.2018 31.10.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018 o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona NBS1-000-025-398 10.07.2018 30.07.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018 č…/2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom 100-000-110-610 25.06.2018 16.07.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z….2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva 100-000-110-611 25.06.2018 16.07.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018 o predkladaní Hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu 100-000-099-823 12.06.2018 02.07.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ….2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 100-000-107-739 12.06.2018 02.07.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …. 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov 100-000-107-603 12.06.2018 02.07.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018 o registri krytých dlhopisov 100-000-106-564 05.06.2018 25.06.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z….2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie 100-000-080-852 30.05.2018 19.06.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska o registri bankových úverov a záruk 100-000-099-823 10.05.2018 30.05.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie 100-000-089-295 06.03.2018 06.03.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver 100-000-089-221 06.03.2018 06.03.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie 100-000-080-852 30.01.2018 07.02.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy 100-000-079-772 22.01.2018 30.01.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov 100-000-079-846 16.01.2018 24.01.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z …. 2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na účely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 100-000-077-288 05.01.2018 15.01.2018 medzirezortné pripomienkové konanie ukončené