en en

Rok 2019

Názov materiáluČíslo mat.VystavenéTermínPoznámka
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/2018 (LP/2019/844) 100-000-203-63120.11.2019 28.11.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 7/2018 (LP/2019/840) 100-000-203-63320.11.2019 28.11.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019, ktorým sa ustanovuje osnova rozšírenej správy audítora pre štatutárny audit bánk a pobočiek zahraničných bánk (LP/2019/698)100-000-191-14007.10.201925.10.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí (LP/2019/621) 100-000-184-476 27.08.201917.09.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z ….2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 18/2018 (LP/2019/620) 100-000-184-317 27.08.201917.09.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2011 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní v znení opatrenia č. 1/2014 (LP/2019/619) 100-000-184-127 27.08.201917.09.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (LP/2019/522)100-000-176-89504.07.201925.07.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
<>Opatrenie Národnej banky Slovenska z … 2019 o predkladaní výkazov doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu (LP/2019/472)100-000-171-038
12.06.2019
02.07.2019
medzirezortné pripomienkové konanie ukončené
Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (LP/2019/382)100-000-167-349 20.05.2019 07.06.2019medzirezortné pripomienkové konanie ukončené