en en

1993

Vestník NBS čiastka 2/1993 uverejnený dňa 10. decembra 1993

Časť normatívna

Opatrenie Národnej banky Slovenska zo dňa 2.12.1993, ktorým sa ustanovuje Predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska v roku 1994