en en

2024

Vestník NBS čiastka 14/2024 vydaná dňa 13. júna 2024

Čiastka pre verejnosť 9/2024

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 30. mája 2024 č. 2/2024 k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia pre správcu úverov podľa § 3 až 7, k podávaniu žiadostí o zmenu povolenia podľa § 8, k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 a k podávaniu žiadostí o vrátenie povolenia podľa § 10 ods. 3 zákona č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vestník NBS čiastka 13/2024 vydaná dňa 12. júna 2024

Čiastka pre verejnosť 8/2024

OZNAMOVACIA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júna 2024 č. 2/2024 o  ročných správach a polročných správach predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. júna 2024 č. 3/2024 o predkladaní výkazov dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely vykonávania dohľadu

Vestník NBS čiastka 11/2024 vydaná dňa 4. júna 2024

Čiastka pre verejnosť 7/2024

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti GENERAL FACTORING, a. s.

Vestník NBS čiastka 10/2024 vydaná dňa 21. mája 2024

Čiastka pre verejnosť 6/2024

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o zániku povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov spoločnosti lime finance, a. s. v likvidácii

Vestník NBS čiastka 9/2024 vydaná dňa 3. mája 2024

Čiastka pre verejnosť 5/2024

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 3/2024 z 22. apríla 2024, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2015 o implementácii rámca menovej politiky Eurosystému v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 8/2024 vydaná dňa 30. apríla 2024

Čiastka pre verejnosť 4/2024

NORMATÍVNA ČASŤ

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 1/2024 z 22. apríla 2024 o určení lokálne systémovo významných bánk

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. 2/2024 z 22. apríla 2024 o určení výšky tlmiacej rezervy (vankúša) pre O-SII

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2024 č. 76/2024 Z. z. o vydaní zberateľských euromincí z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou Fauna a flóra na Slovensku – zubor hrivnatý

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 8. apríla 2024 č. 77/2024 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 300. výročia narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora

Vestník NBS čiastka 7/2024 vydaná dňa 16. apríla 2024

Čiastka pre verejnosť 3/2024

NORMATÍVNA ČASŤ

Opatrenie Národnej banky Slovenska z 3. apríla 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách v znení neskorších predpisov

Vestník NBS čiastka 5/2024 vydaná dňa 20. marca 2024

Čiastka pre verejnosť 2/2024

OZNAMOVACIA ČASŤ

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 27. februára 2024 č. 52/2024 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 250. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie

Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní oznámenia Národnej banky Slovenska z 27. februára 2024 č. 53/2024 Z. z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 80. výročia podania Správy o nacistických vyhladzovacích táboroch Auschwitz a Birkenau Alfrédom Wetzlerom a Rudolfom Vrbom

Vestník NBS čiastka 1/2024 vydaná dňa 6. marca 2024

Čiastka pre verejnosť 1/2024

OZNAMOVACIA ČASŤ

Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 22. februára 2024 č. 1/2024 k procesu preskúmavania a schvaľovania prospektov