en en

Ľudia v Národnej banke Slovenska pomáhajú sociálne znevýhodneným skupinám

Ďakujeme, Slovensko – tak znel názov júnového galavečera RTVS, ktorého hrdým generálnym partnerom bola aj Národná banka Slovenska. Viac ako stovka známych osobností počas večera poďakovala všetkým tým, ktorí boli a sú počas koronakrízy v prvej línii, chránili nás a starali sa o chod krajiny.

Večer, počas ktorého boli predstavené štyri projekty hodné povšimnutia, boli pre nás inšpiráciou usporiadať internú zbierku v Národnej banke Slovenska. Podarilo sa nám vyzbierať viac ako 16 tisíc eur, ktorú sme zaokrúhlili na 20 tisíc a na základe hlasovania a kľúča sme ich rozdelili medzi občianske združenie Cesta von a jeho projekt Omama, OZ Vagus, OZ Depaul a OZ Človek v ohrození.

Guvernér Národnej banky Slovenska pri tejto príležitosti povedal: “Toto je priamy dôkaz toho, že sme schopní si vidieť za nos. Podľa mňa ide o veľmi progresívny spôsob riešenia mnohoročného problému našej minority – rómskeho obyvateľstva. Ak existujú nejaké limity úspešného príbehu Slovenska, spočívajú najmä v regionálnych rozdieloch. A jednou zo základných príčin týchto rozdielov je životná úroveň časti minoritného obyvateľstva a je úplne namieste, aby sme tento problém adresovali. Samozrejme, najviac ho musí adresovať vždy vláda a politický systém, ale je skvelé, že dnes existujú už stovky a tisícky dobrovoľníkov, ktorí prispievajú svojou dávkou intuície, fantázie a vedomostí – lebo aj tento projekt je založený na exaktnej vede o rozvoji dieťaťa a jeho osobnosti, ktoré sa formujú v prvých mesiacoch a rokoch života. My si plníme časť úlohy, ktorú všetci máme, pretože je podľa mňa prirodzenou povinnosťou pomáhať spoločnosti aj viac, ako daňami či odvodmi.“

Ľudia v Národnej banke Slovenska pomáhajú sociálne znevýhodneným skupinám

Šek na 10 tisíc eur si z rúk guvernéra NBS Petra Kažimíra prevzal výkonný riaditeľ OZ Cesta von Pavel Hrica a rozvojová manažérka Lenka Czikková.

Pavel Hrica hovorí, že je mimoriadne dôležité, aby deti neboli v strese počas prvých troch rokov života: “Problém je, že keď tieto deti prídu do školy, z takéhoto prostredia generačnej chudoby, tak už majú veľký vývinový sklz a už sa nikdy tá priepasť medzi tými deťmi a deťmi zo “strednej triedy” nezaplní, skôr naopak, tie nožnice sa zväčšujú. Tento dar, za ktorý sme veľmi vďační zamestnancom NBS aj celej banke, použijeme práve na šírenie programu Omama a na jeho udržanie v ďalších lokalitách, v ďalších komunitách. Vďaka nemu zamestnáme ženy, ktoré sa budú venovať ranej starostlivosti o deti. Keď ste v tom prostredí, žijete v rodine, tak sa stretávate s množstvom napätí, pretože tá rodina trpí núdzou, často nemá čo jesť, alebo nemá z čoho zaplatiť dlžoby, alebo je tam v zime zima. Toto všetko vytvára v rodine stres. Je už vedecky dokázané, že keď malé dieťa v ranom veku, keď sa mu mozog rozvíja úplne najviac, prvých tisíc dní, ten stres zažíva, spomaľuje rozvoj jeho mozgu.“

Ľudia v Národnej banke Slovenska pomáhajú sociálne znevýhodneným skupinám

Druhá polovica vyzbieranej sumy od zamestnancov NBS poputuje pre:

OZ Vagus – združenie sa dlhodobo stará o ľudí bez domova a pomáha im pri návrate do života
OZ Depaul – prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova
OZ Človek v ohrození – poskytuje humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, dôstojnosť alebo slobodu

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.