en en

Modelový odhad HDP (nowcasting)

Modelový odhad HDP (nowcasting) jún 2020

Modelový odhad HDP (nowcasting HDP) je krátkodobý výhľad ekonomickej aktivity bez niektorých jednorazových vplyvov a nie je predikciou NBS. Predstavuje len technický odhad medzištvrťročného vývoja HDP, ktorý zohľadňuje zverejňované čiastkové údaje bez kvalitatívnych zásahov a nezachytáva niektoré jednorazové vplyvy ako čerpanie eurofondov, odstávky produkcie a iné výnimočné faktory.

Výsledky nowcastingu HDP sa používajú ako jeden z podkladov pri príprave strednodobej prognózy a sú súčasťou aj Mesačného bulletinu NBS. Publikujú sa s mesačnou frekvenciou a obsahujú vždy odhad pre aktuálny štvrťrok a v prípade, že ešte nie je publikovaná skutočná hodnota HDP, aj pre štvrťrok predchádzajúci.

Metodika nowcastingu HDP je detailnejšie popísaná v Analytickom komentári.

Publikovanie nowcastingu je dočasne pozastavené.