en en

2019

Autor Názov Poznámka
Roman Vrbovský Revízia krátkodobého odhadu zložiek HDP (nowcasting spotreby, exportu a importu) AK
Oddelenie verejných financií Analýza Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020-2022 AK
Michal Doliak, Branislav Karmažin, Eva Štulrajterová, Martin Šuster 30 rokov slobody – stálo to za to? AK
Martin Feješ, Jana Široká, Martin Železník Dlhodobé trendy vývoja slovenskej ekonomiky (do roku 2026) AK
Alexander Karšay Konkurencieschopnosť pracovnej sily v SR Biatec
Mikuláš Cár, Roman Vrbovský Composite index to assess housing price development in Slovakia Biatec
Anna Vladová Prečo zmiešaný dôchodok prepočítaný na živnostníka na Slovensku vysoko presahuje úroveň porovnateľných krajín Biatec
Anna Vladová, Helena Solčánska Produkčný potenciál regiónov sa zbližuje, najbohatší región je naďalej lákadlom pre ľudí v produktívnom veku Biatec
Michal Doliak Alternatívne odhady (nowcasting) rastu HDP Biatec
Branislav Karmažin Ceny potravín na Slovensku nerastú najrýchlejšie Biatec
Anna Vladová, Vladimír Lukačovič Zahraničný obchod: Revízia najviac zmenila pohľad na cezhraničné toky Slovenska so Spojeným kráľovstvom RK analytického typu
Martin Feješ, Jana Široká, Martin Železník HDP: Aktuálne ochladenie má cyklický aj štrukturálny charakter RK analytického typu
Anna Vladová Zahraničný obchod: Náklady tvrdého Brexitu pre slovenských exportérov a  importérov RK analytického typu
Ján Beka Housing market from the central bank perspective – bubble or not (yet)? Konferencia Realitné fórum – Jeseň 2019