en en

NBS navrhuje obmedzenie používania 1 a 2 centových mincí pri platbách v hotovosti

Na úvod niekoľko čísel:

  • ku koncu apríla bolo na Slovensku vo obehu približne 870 miliónov kusov euromincí. Z toho viac ako 60% kusov tvoria jedno- a dvojcentovky. No z celkovej nominálnej hodnoty týchto mincí tvoria len 3-4%. Na jedného obyvateľa Slovenska pripadá až 92 kusov týchto najmenších euromincí.
  • majú vysokú mieru straty z obehu, inak povedané, Národnej banke sa z obehu nevracajú. Strata pri jednocentovke je približne 60%, dvojcentovke 40%. Pre porovnanie: priemerná strata pri všetkých ostatných minciach spolu je približne 8,5%.
  • Úspora pre banky či obchodníkov by pri zaokrúhľovaní cien by mohla dosiahnuť 15-20% z celkových nákladov na manipuláciu s euromincami a ich spracovanie.
  • Obyvateľov Slovenska obťažujú 1- a dvojcentovky najviac z celej eurozóny, ukazuje to prieskum Eurobarometer. Podľa neho je až 74% Slovákov za zrušenie ich používania, priemer eurozóny je 65%. V rovnakom prieskume Slováci „vedú“ pri otázke, ktorá eurominca ich obťažuje najviac, pri 1-centovke (88%) a na druhom mieste v rámci eurozóny sú pri dvojcentovke (87%).

Národná banka Slovenska preto navrhuje zmeniť legislatívu tak, aby sa v praxi eliminovalo použitie dvoch najmenších euromincí, a to pomocou povinného zaokrúhľovania výslednej sumy pri platbe v hotovosti na najbližšiu nulu alebo 5 eurocentov. Dosah na domácnosti by bol zanedbateľný: podľa simulácií NBS by na nákupoch zaplatili o približne 0 až 2 dva centy mesačne viac v porovnaní s pôvodným stavom. Porovnateľná situácia bola pri rušení 10 a 20-halierových mincí v roku 2003, keď nedošlo k nárastu cien tovarov a služieb.

Dosah na životné prostredie

Povinné zaokrúhľovanie cien pri platbe v hotovosti bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie. Vydýchne si príroda, kde najmenšie mince často končia. NBS zároveň výrazne zredukuje použitie obalovej fólie, do ktorej sa mince balia a výrazné množstvo emisií sa ušetrí aj pri preprave medzi úschovnými miestami NBS alebo z Mincovne Kremnica. Napríklad v rokoch 2017-2019 sa z Kremnice do NBS uskutočnilo až 45 transportov 1- a dvojcentových mincí.

Ako je to v iných štátoch?

Samotné zrušenie jedno- a dvojcentoviek môže navrhnúť až Európska komisia. Obmedzenie ich použitia v praxi, napríklad formou zaokrúhľovania, však môžu navrhnúť aj jednotlivé štáty. Doteraz tak urobilo Taliansko, Belgicko, Írsko, Fínsko a Holandsko, zvažuje to aj Estónsko.

Aké sú ďalšie kroky?

Návrh NBS si vyžaduje zmeny v Zákone o cenách, ktorý je v gescii Ministerstva financií SR. Preto budú potrebné vzájomné rokovania. O zaokrúhľovaní cien však hovorí aj Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie 2020-2024.

Viac informácií či grafov si môžete pozrieť v dokumente:
Problematika 1 a 2 centových euromincí s možným obmedzením ich používania zavedením zaokrúhľovania

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.