en en

NBS podporuje mladé slovenské talenty

Výsledkom spolupráce NBS a VŠVU je druhá výstava s názvom Tanec v obrazovom poli.

Vystavujúce: Ľudmila Hrachovinová, Kristína Kandriková, Ľudmila Machová,

Vernisáž: 22.09.2020, NBS, Imricha Karvaša 1, Bratislava

Národná banka Slovenska v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave

pripravila výstavu absolventiek školy, ktoré ukončili štúdium na katedre maľby. Výstava je pokračovaním spolupráce obidvoch inštitúcií, ktorá pravidelne prezentuje diela študentov/tiek a absolventov/tiek školy. Výstavné projekty sa systematicky zameriavajú na rôznorodé podoby súčasného umenia.

Je ambíciou NBS podporovať mladých umelcov a mladé umelkyne expozíciami umiestnenými vo výstavných priestoroch banky. Výstavy budú prístupné pre verejnosť.

Na výstavu srdečne pozývame v pracovných dňoch, od 23.9 do 20.11.

Výstava Tanec v obrazovom poli predstavuje tvorbu troch výrazných mladých autoriek, ktorých prostriedkom a východiskovým bodom rozmýšľania je maľba. V centre ich záujmu však nestoja zobrazovacie kvality maliarskeho prevedenia, rozprávanie príbehov, oveľa viac sa sústredia na materialitu maľby ako takú, jej výrazový potenciál. Cítia potrebu zviditeľňovať tie kvality a atribúty maľby, ktoré si možno na prvý pohľad neuvedomujeme. Pristupujú k maľbe ako ku sprostredkovateľke zážitkov spojených nielen s našou intelektuálnou fundovanosťou, ale aj s vnímaním priestoru, farieb a štruktúr na telesnej úrovni či rozpamätávaním sa na optické zážitky a premeny vecí. Rozmýšľajú o funkcii závesného obrazu, rozširujú ju o iné médiá či performatívne akcie, rozvíjajú svoje projekty premysleným inštalatívnym spôsobom. Pohybujú sa v rozšírenom poli maľby.

Ľudmila Hrachovinová využíva vo svojich veľkoformátových prácach abstraktné tvary a formy. Tie svojou organizáciou odkazujú nielen k fragmentovanému pohybu spleti končatín bez začiatku a konca, ale aj k telesnému zážitku z maľby ako takej. Tento efekt umelkyňa podporuje častokrát jednak aktivovaním diváka v preňho nezvyčajných polohách a pozíciách alebo zapojením performerov do diania vo výstavných priestoroch v dialógu s jej maľbami. Skúma hranice klasického závesného obrazu .a naše návyky spojené s jeho vnímaním.

Kristína Kandriková sa dlhodobo zaoberá farbou, jej účinkami a ich asociačným potenciálom – či už ide o klasický obraz alebo jeho rozšírenia v rámci inštalácií, v ktorých pracuje s pohybom diváka/čky, ale aj napr. so zvukom. Častokrát kombinuje obrazy s tenkými fóliami zdôrazňujúcimi svetelné kvality farby či pripomínajúcimi akúsi zraniteľnú vrstvu/ kožu umeleckého artefaktu. Či už jej monochrómne diela alebo farebne pestrá séria Rozpamätávanie videného nám pred očami sprostredkúvajú nahromadenú optickú skúsenosť podanú spôsobom, ktorý priznáva limity nášho bezprostredného vnímania, ale aj možnosti ich kreatívneho spracovania. Inšpiráciou pre jej abstraktné obrazy bola tentokrát krajina.

Ľudmila Machová vo svojej tvorbe trpezlivo sleduje premeny vecí, ich podoby či skupenstiev. V jej prípade však ide o spracovanie toho, čoho sa dotýka vo svojej bezprostrednej každodennosti. Okrem malieb vytvára objekty, videá a inštalácie, v ktorých jednotlivé prvky kombinuje, vyzlieka z rámu a vytvára im nové hranice. Táto stratégia, podobne ako snaha o zachytenie transformácií zažitého, je v Ľudmilinom prípade zároveň akousi kompresiou nahromadeného času stráveného pozorovaním týchto premien. Silným momentom je aj jej záujem o kontrasty farieb a materiálov, ktoré nám napriek svojej nedopovedanosti prinášajú dostatok informácií pre naše prežitie momentu v maľbe, pomyselného tanca v obrazovom poli.

Ľudmila Hrachovinová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Neskôr študovala na Royal Institute of Art v Štokholme a na Städelschule vo Frankfurte. V roku 2012 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB, tento rok je finalistkou Ceny Oskára Čepana. Výber zo samostatných a skupinových výstav, umeleckých rezidencií: Movement Shapes the Distance, Distance Shapes the Present (Knoll Galerie Wien, 2019), Fast Kotzen (Pilotenkueche AIR, Leipzig, 2019), Shared Memory (Műtő Gallery, Budapešť, 2018), Choice of Perception (Gallery 35m2, Praha, 2017) a mnohé ďalšie na Slovensku a v zahraničí.

Kristína Kandriková je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, počas štúdia absolvovala stáž na Akademii Sztuk Pięknych v Gdańsku. Výber zo samostatných a skupinových výstav: Festival DOM 2020 Nová senzibilita (Pistoriho palác, Bratislava, 2020), Vidíte veci, ktoré tam nie sú a nevidíte tie, ktoré tam sú (Galéria Medium, Bratislava, 2019),

Pohyb pozorovateľa (Nitrianska galéria – Bunker, 2018), Vezme to ruka (Pragovka gallery, Praha, 2018) a ďalšie.

Ľudmila Machová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, počas štúdia absolvovala stáž na Faculty of Fine Arts University of Porto v Portugalsku. V rokoch 2017 a 2018 sa stala finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB. Výber zo samostatných a skupinových výstav: Emittance (Mestská galéria Rimavská Sobota, 2020), MELANCH LIA (PGU Žilina, 2019), Transfigurácie (Nitrianska galéria, 2019), Vymedzenie (Temporary Parapet, Bratislava, 2019).

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.