en en

NBS začala predávať striebornú zberateľskú euromincu k 100. výročiu založenia SND

Dňom 28. februára 2020 začala Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Slovenské národné divadlo – 100. výročie založenia“. Na slávnostnom podujatí v novej budove SND sa zúčastnil guvernér NBS, Peter Kažimír, generálny riaditeľ SND Peter Kováč, riaditeľ Mincovne Kremnica Vlastimil Kalinec a zástupca Slovenskej pošty, Martin Vančo. Slovenská pošta začala zároveň predávať aj známku v nominálnej hodnote 0,65 eur s motívom storočnice SND.

Guvernér NBS Peter Kažimír pri tejto príležitosti povedal: „V porovnaní s okolitými národnými divadlami je Slovenské národné divadlo mladšie, no aj napriek tomu je už sto rokov nositeľom tém, téz, ideí, tvorby a umenia, ktoré nachádzalo a nachádza v spoločnosti svoju váhu a silu. Žiadne umenie nie je v takom úzkom vzťahu k spoločnosti ako divadlo.“

Autorom návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je Mgr. art. Peter Valach. Strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Stalo sa už tradíciou, že Národná banka Slovenska kladie dôraz na vydávanie pamätných a zberateľských euromincí, ktorých cieľom je propagovať dôležité udalosti našich dejín, rozmanitosť a bohatstvo nášho prírodného a kultúrneho dedičstva, významné osobnosti, ale aj inštitúcie, ktoré ovplyvňujú kultúrne a historické povedomie Slovákov.

Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke NBS.

NBS začala predávať striebornú zberateľskú euromincu k 100. výročiu založenia SND

NBS začala predávať striebornú zberateľskú euromincu k 100. výročiu založenia SND

NBS začala predávať striebornú zberateľskú euromincu k 100. výročiu založenia SND

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.