en en

30 rokov kapitálového trhu na Slovensku

Typ podujatia

medzinárodná odborná konferencia


Kedy

6. júna 2023


Kde

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo online na youtubovom kanáli NBS


Program konferencie

Program

344.05 kB

Jazyk

slovenský, anglický


Kontakt

konferenciaKT@nbs.sk


Cena

Konferenčný poplatok sa nevyberá.

Národná banka Slovenska, ktorá v rámci svojho mandátu podľa zákona o NBS a zákona o dohľade vykonáva okrem iného aj dohľad nad kapitálovým trhom si Vás pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku dovoľuje pozvať na medzinárodnú odbornú konferenciu venovanú histórii a aktuálnym témam kapitálového trhu na Slovensku.


Záznam konferencie

Dokumenty na stiahnutie

Konferencia je určená najmä odbornej verejnosti, pričom vstup bude umožnený pozvaným a zároveň zaregistrovaným osobám. Prístup širokej verejnosti bude umožnený prostredníctvom živého prenosu na webovej stránke Národnej banky Slovenska.

Rôzne typy grafov v modrej farbe na bielom pozadí

Cieľom konferencie je zhodnotiť vývoj kapitálového trhu na Slovensku za ostatných 30 rokov, zamerať sa na aktuálne trendy a výzvy, ktorým slovenský kapitálový trh čelí a ponúknuť pohľady na jeho budúci rozvoj a to aj v kontexte vývoja v EÚ.

Konferencia bude rozdelená do štyroch tematických panelových diskusií a ďalších krátkych vstupov, počnúc panelom zástupcov lokálnych regulátorov z Českej republiky,  Rakúska a Slovenska, v rámci ktorého vystúpi čestný hosť – pani Natasha Cazenave, výkonnej riaditeľky Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), ktorá prijala naše pozvanie. Nasledovať budú ďalšie panelové diskusie zamerané na aktuálne témy a trendy slovenského kapitálového trhu: retailové investičné produkty, financovanie prostredníctvom kapitálového trhu a digitalizácia kapitálového trhu. 


Dôležité informácie

Konferencia sa bude konať 6. júna 2023 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava so vstupom pre pozvaných a zaregistrovaných účastníkov. Zároveň bude vysielaná online.


Dovoľujeme si Vás informovať, že z podujatia budú vyhotovené zvukové a obrazové záznamy, ktoré môžu byť použité na propagáciu a dokumentáciu podujatí Národnej banky Slovenska. Informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovom sídle NBS. Vaše prípadné otázky k ochrane osobných údajov môžete zasielať na adresu: dpo@nbs.sk.