en en

Ján Raška – Prstom po hladine

Kurátor výstavy: Roberto Leca

Výstava diel akademického maliara Jána Rašku prezentuje najnovšiu tvorbu autora z rokov 2021 – 2024. V období ostatných rokov tvorby akademického maliara Jána Rašku sa stala ústredným aktérom figúra. Postava sa často pozerá dolu k zemi, akoby stále čosi hľadala, inokedy zodvihne tvár a vtedy obraz pretne svetlo nádeje. Tak ako je to v živote; aj tam je to o smutnej balade i nájdenej melódii, o melanchólii i nádeji. Sú to výjavy často priam archetypálnych ľudských rozpoložení, zápasiacich zas a znova s tým istým – stratou ideálov, nevinnosti a hravosti, pocitom viny či nevyhnutným úpadkom tela, no zvrátiteľným úpadkom duše.

Autor starostlivo kladie na obrazy farebné tóny. Na prvý pohľad sa môže zdať, že maľby sú nahodené zľahka až impulzívne, ale za prvotnou emóciou sa skrýva sústredený koncept autora. Veľkoformátové akryly sú miestom príbehov so symbolickým vyznením. Nič nie je prvoplánové, divák si musí svoje príbehy hľadať sám. Ale aj to je prejav dobrého umenia a tajomstvá sa musia odhaľovať postupne. Za zobrazovanými symbolmi sa ukrýva originálna poetika.

O národnej banke, Výstavy v NBS
O národnej banke, Výstavy v NBS
O národnej banke, Výstavy v NBS

Autor vytrvalo vo svojej tvorbe predkladá otázky – kto v skutočnosti sme a kam kráčame? Večné otázky, ktoré v prípade Raškovej maľby majú až existenciálny rozmer a s typickou „raškovskou“ rafinovanou farebnosťou kolorujú odtiene hlbín ľudskej duše.

Ján Raška študoval v rokoch 1982 – 1988 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Oddelenie reštaurovania maľby. Realizuje sa v oblasti maľby, grafiky, sochy a reštaurovania. Žije a tvorí v Bratislave.