en en

ĽUDSKÉ SKRÝŠE

Mágia krajiniek ukrytých v dennom snívaní

Monika Zimová

Samostatná výstava prezentuje vo výstavných priestoroch galérie a foyer Národnej banky Slovenska návštevníkom aktuálnu tvorbu mladej slovenskej maliarky Moniky Zimovej (*2001), absolventky základnej umeleckej školy pod vedením Sone Mrázovej. Autorka je študentkou tretieho ročníka odboru aplikovanej ekológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Už od detstva sa Monika Zimová vo svojej výtvarnej tvorbe venuje zobrazovaniu krajiniek, ktoré nesú posolstvo tajomna skrytého v prírode a domoch, spojenia sa s radosťou a z objavovania nových miest, nájdenia svojej pokojnej skrýše a spirituálneho miesta, po ktorom v dnešnom svete plnom skepticizmu túžia mnohí. Romanticky pojaté impresionisticko-naivné obrazy zachytávajú najmä severské prostredie a príznačné drevené domy – to je prostredie, ktoré bolo prvou inšpiráciou maliarky. V posledných dvoch rokoch sa venuje najmä obrazom väčších rozmerov, pre ich schopnosť navodiť pocit silnej prítomnosti a skutočnosti. Výstava predstavuje autorkinu tvorbu z obdobia uplynulých troch rokov a nadväzuje na rovnomennú výstavu v Krajskej Knižnici Karola Kmeťka v Nitre v januári tohto roku.

Obraz z výstavy 1
Obraz z výstavy 2
Obraz z výstavy 3

V roku 2023 získala ocenenie v dvoch úrovniach súťaže Výtvarné Spektrum, v ktorej postúpila do národného kola. Napriek mladému veku má za sebou niekoľko úspešných výstav. Usporiadala ďalšiu samostatnú výstavu „Inšpirované Škandináviou“ v Ponitrianskom múzeu(2020) a výstavu vybraných prác v Art Caffe v Nitre (2018). Zo skupinových výstav sa objavila v „Ponorení v krajinách“ v Dome Umenia v Piešťanoch (2021) a „Pod stromami“ v Pálffyho paláci v Bratislave (2020). Už druhý rok sa reprodukcie jej diel predávajú ako suvenírové predmety priamo v centre Reykjavíku.

Obraz z výstavy 4
Obraz z výstavy 5
Obraz z výstavy 6

Výstava Ľudské skrýše bola prístupná pre širokú verejnosť od 15. 11. 2023 do 31. 1. 2024.