en en

NAŠE SVETY

Výstava výtvarných diel zamestnankýň Národnej banky Slovenska

Galéria Národnej banky Slovenska predstavuje verejnosti prvú výstavu výtvarných diel, ktorých autorkami sú zamestnankyne Národnej banky Slovenska. Dana Schmidtová, Zuzana Lutterová a Alena Foťková Vám predstavia výber zo svojej tvorby. Výstava s názvom Naše svety je prístupná širokej verejnosti v ústredí Národnej banky Slovenska v dňoch od 6. júla do 31. augusta 2023.

Dana Schmidtová (*1967, Bratislava)  sa maľbe začala intenzívne venovať od roku 2007, kedy ju veľmi zaujala v našich kruhoch pomerne neznáma technika, tzv. európska enkaustika. Ide o maliarsku techniku, pri ktorej sa ako farbiace médium používa roztavený farebný vosk. Pri maľovaní obrazov autorka spracúva svoje emócie vyjadrením farebného spektra voskov v konkrétnej životnej situácii a aktuálnych pocitoch. Postupom času sa v tejto technike zdokonalila a maľovanie na plátna rôznych rozmerov jej prináša neskutočnú radosť. Je obklopená fascináciou živelnej energie, vytváranej v abstraktných obrazoch. Obrazmi vyžarujúcimi pozitivitu a nádej sa autorka snaží vyjadriť hĺbku, nájsť zmysel prítomného okamihu tu a teraz. Postupne sa popri enkaustike dostala i k maľbe akrylovými farbami, uhlíkom a ceruzkou. Zaujala ju aj maľba technikou pouring media. V roku 2019 sa zúčastnila výstavy „Výtvarné Spektrum“ v rámci Bratislavského kraja – Krajská súťaž a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Dva obrazy sú inštalované v Nemocnici Ladislava Dérera v Bratislave, kde spríjemňujú pobyt hospitalizovaným pacientom. V marci roku 2023 sa zúčastnila tvorivého víkendu v Happy Melon Gallery v Bratislave.

Vystavený obraz Dany Schmidtovej: žena v červených šatách na nábreží
Vystavený obraz Dany Schmidtovej: oko
Vystavený obraz Dany Schmidtovej: zlievanie farieb

Zuzana Lutterová (*1968, Krompachy) mala k výtvarnému umeniu blízko už od detstva a amatérsky sa maľbe venuje dodnes. Autorka začala intenzívnejšie tvoriť v roku 2016, keď sa rozhodla svoju záľubu posunúť na novú úroveň a začala navštevovať výtvarný kurz v Galérii Andreja Smoláka v Bratislave. Tu pod vedením skvelej maliarky Jarmily Veľkej prešla počas niekoľkých rokov od kresby uhlíkom a pastelom cez maľbu akrylovými farbami až po prácu s farbami olejovými. Počas objavovania vlastnej cesty autorka experimentovala s rôznymi témami i technikami a zistila, že najbližšia jej je práca s olejovými farbami, prostredníctvom ktorých sa vo väčšine diel snaží o zachytenie prírody, jej mnohorakých podôb v nekonečnej škále farieb. Maľovanie prináša Zuzane Lutterovej radosť a poskytuje jej pocit slobody, umožňuje jej uniknúť pred hlučným vonkajším svetom. Výtvarné umenie je pre ňu prostriedkom na regeneráciu vlastných síl a akumuláciu pozitívnej energie. Maľovanie predstavuje príležitosť vnímať prostredie navôkol iným pohľadom a možnosť do každého obrazu vložiť kúsok seba, vlastné posolstvo.

Vystavený obraz Zuzany Lutterovej: les
Vystavený obraz Zuzany Lutterovej" kvetina
Vystavený obraz Zuzany Lutterovej: žena s dáždnikom

Alena Foťková (*1976, Nitra) inklinovala k výtvarnému umeniu už od detských čias. Ako sedemročná navštevovala Ľudovú školu umenia a ako dospelá si svoju kresliarsku zručnosť overila na víkendovom kurze kreslenia. Realistické kresby ceruzou potvrdili jej umelecký talent. Odvtedy sa maľovanie stalo jej voľnočasovou aktivitou. Vo výtvarnej tvorbe čerpá inšpiráciu predovšetkým v prírode. K námetovým okruhom jej prác patria často stromy, kvety, krajina, taktiež chalupa a jazero v okolí Novej Bane, či pohľady na rodné mesto Nitru. Začiatky výtvarnej realizácie venovala aj portrétnej tvorbe. Spôsob nanášania farby štetcom a kresby línií sú prejavom jej maliarskeho rukopisu. S obľubou overuje možnosti výtvarného vyjadrenia novými technikami. Dávnejšie sa venovala kresleniu ceruzou, maľbe akrylom a temperou, abstrakcii technikou pouring. V súčasnosti v jej tvorbe dominuje akvarel a suchý pastel. Práce autorky zahŕňajú širokú škálu umeleckých štýlov, od realistického zobrazenia skutočnosti, kde sa jej darí dodržať jednotu obsahu a formy, cez štylizáciu valérom farieb, až po abstraktné experimenty. Svoje práce vystavovala v galérii penziónu ARTin v Nitre spolu s akademickým maliarom Stanom Lajdom a inými umelcami. Konfrontácia s tvorbou iných umelcov sa stala ďalšou inšpiráciou pre jej tvorbu.

Vystavený obraz Aleny Foťkovej: siluety stromov
Vystavený obraz Aleny Foťkovej: jablká na stole
Vystavený obraz Aleny Foťkovej: priedomie chalupy