en en

NIGHT LIGHT

Galéria Národnej banky Slovenska predstavila druhú sólo výstavu v roku 2023. Bola ňou výstava Night Light začínajúceho vizuálneho autora Pavla Baghyho. Výstava bola prístupná pre verejnosť v ústredí Národnej banke Slovenska v dňoch od 11. apríla do 29. júna 2023.

Výstava mladého absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave poukazuje na umelé/nočné osvetlenie zobrazovaných scenérií a figúr. Prezentuje výber z dvoch maliarskych cyklov – Digital Ruin (2022) a Artificial Landscape (2020) doplnené o jeden dátumom starší obraz Iceberg, after C. D. F. (2018) a tri staršie figurálne obrazy, v ktorých dominuje umelé nočné osvetlenie. Spolu však vytvárajú kompaktný celok maliarskych diel inštalovaných v dvoch výstavných priestoroch galérie.

Obraz z výstavy 1
Articifial Landscape
Obraz z výstavy 2
Digital Ruin
Obraz z výstavy 3
Where is the Mind, When the Body is Here?

Selekcia diel v kurátorskom koncepte Andreja Jaroša prezentuje klasickú maľbu olejovými farbami. Autor vo svojich dielach cielene manipuluje výjavy deštruovanej architektúry a krajiny, ktoré sú digitálnym obsahom správ a článkov nielen v printoch, ale aj na internete. V zobrazených výjavoch sa tak postupne vytráca ich pôvodný dokumentárny zámer a vytvára sa abstrahovaná, schematická forma. V dielach sa stiera akákoľvek konkrétnosť, ale zároveň si podvedome ponechávajú niečo z charakteru a atribútov pôvodného reálneho priestoru. Vo svojej tvorbe experimentuje tak po ideovej, ako aj technologickej stránke a pre jeho tvorbu sú typické presahy digitálneho a zároveň i analógového sveta, predovšetkým klasickej maľby a digitálneho obrazu.

Okrem voľnej autorskej tvorby Pavel Baghy participoval na vytváraní vizuálnych efektov pre slovenské a české filmy – Martin a tajomstvo lesa (2021, réžia: Peter Okroupec), Svetlonoc (2022, réžia: Tereza Nvotová) a pripravovaného filmu Ema a Smrtihlav (2023, réžia: Iveta Grófova).