en en

Výstava: Stará Žilina v obrazoch

Expozitúra NBS Žilina – Antona Bernoláka 74, 010 01, Žilina


Návštevníci a klienti expozitúry NBS v Žiline majú aktuálne možnosť vidieť diela akademického maliara Stana Lajdu

Mgr. Art. Stanislav (Stano) Lajda

Akademický maliar Stano Lajda sa narodil v Žiline a už v rannom veku sa začal prejavovať jeho výtvarný talent. Dnes je držiteľom viacerých významných ocenení. Má bohaté skúsenosti s reštaurovaním diel. Trvalou inšpiráciou v jeho tvorbe je dielo Leonarda da Vinci.

Formou desiatok prednášok približuje význam a symboliku jeho tvorby, vydal 500 stranovú knihu „Posledná večera Leonarda z Vinci„, ktorá získala v roku 2021 Hlavnú medzinárodnú cenu Egona Erwina Kischa za odbornú literatúru.

O jeho tvorbe bolo natočených niekoľko televíznych a rozhlasových relácií, napríklad dokument RTVS režiséra Matúša Demka:
Posledná večera – Cesta, pravda a život, v r. 2024.

Jeho práce boli vystavené na vyše 130-tich individuálnych a kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí.

Výstava potrvá do 31. 5. 2026.