en en

Výstava Trophy Case

Prírodné scenérie na veľkoformátových fotografiách Jána Kekeliho a maľby Ivany Mojšovej a Paulíny Gajerovej, ktoré pracujú s  ľudskou prítomnosťou, túžbami a pokorením – to všetko môžete vidieť na novej výstave, ktorú v Galérii NBS pripravil kurátor Ľuboš Kotlár. Výstava absolventov a študentky VŠVU bola otvorená do konca leta.

V poradí už piata výstava v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave je pokračovaním našej podpory slovenskému umeniu a mladým výtvarným talentom. Kurátor Ľuboš Kotlár o novej výstave hovorí: „Napriek tomu, že autorky a autor často zobrazujú figuratívne motívy priamo na ploche obrazu, ich diela nemajú čisto antropocentrický charakter. Ľudská prítomnosť v týchto kompozíciách nehrá rolu hýbateľa dejom, ale dostáva sa do pasívnej polohy, pričom práve prostredie, v ktorom sa nachádza, ho výrazne presahuje, formuje, či priamo pohlcuje. Napriek opakujúcim sa prírodným motívom diela nemajú striktne upokojujúci charakter, naopak, mnohokrát na diváka pôsobia rozrušujúcim dojmom ohrozenia, osamotenosti, či uzavretia.

Prijmite naše pozvanie na letnú dávku umenia – osobne vo výstavnej miestnosti a pred kongresovou sálou alebo aj virtuálne na FB​. Výstavu sa konala každý pracovný deň do 31. augusta 2021.

Tlačová správa z otvorenia výstavy

Virtuálna prehliadka

Poster k výstave Trophy Case