en en

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností Národnej banky Slovenska ustanovený podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Zoznam utajovaných skutočností NBS

133.45 kB


Dátum poslednej aktualizácie 20. jan 2023