en en

SEPA pre fyzické osoby

  • Najväčšou zmenou z pohľadu fyzických osôb je používanie medzinárodného čísla účtu vo formáte IBAN pri zadávaní platobných príkazov.
  • Keďže príjemcom inkasa môže byť podľa SEPA pravidiel aj fyzická osoba, tak aj každá fyzická osoba, ktorá má záujem byť príjemcom inkasnej platby, musí požiadať o pridelenie CID.