en en

SEPA pre právnické osoby

  • Právnické osoby musia v súlade s nariadením používať v komunikácii so svojím poskytovateľom platobných služieb vo formáte IBAN, ako v prípade platieb v rámci SR, tak aj v prípade cezhraničných platieb.
  • Ak právnické osoby zasielajú svojmu poskytovateľovi platobných služieb platby v súbore, tak táto komunikácia musí byť založená na ISO 20022 XML štandarde.
  • Pri využívaní produktu SEPA inkaso ako príjemca platby, právnická osoba musí požiadať o pridelenie identifikátora CID u svojho poskytovateľa platobných služieb.