en en

Základné informácie o SEPA

Zavedenie spoločnej meny euro a následné používanie spoločného platidla v hotovostnej oblasti v rámci krajín eurozóny, bolo základným impulzom myšlienky vytvorenia spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku. Projekt, ktorého cieľom je zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb bol nazvaný SEPA – Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách). Základným cieľom SEPA je, zjednodušene povedané, faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro. V rámci SEPA teda môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami, za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine majú vedený platobný účet. Priamym dôsledkom implementácie SEPA platobných nástrojov bolo nahradenie domácich platobných nástrojov, konkrétne úhrad a inkás spoločnými SEPA platobnými nástrojmi. SEPA platby sú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách (krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).

Realizácia projektu SEPA prinieslo do praxe harmonizáciu uskutočňovania miliónov každodenných retailových platieb. Tento harmonizačný proces bol podporovaný Európskou komisiou, Európskou centrálnou bankou, národnými centrálnymi bankami, ako aj poskytovateľmi platobných služieb a priniesol nové benefity tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky, ktoré platby v eurách realizujú.

Čoraz väčší počet ľudí v Európe žije mimo svojej domovskej krajiny alebo vykonávajú pravidelné platby zo zahraničia, čo znamenalo potrebu vedenia účtov vo viacerých krajinách, resp. aj vznik prípadných problémov, ktoré cezhraničné transakcie so sebou prinášajú. V prípade inkás dokonca nebolo možné využiť tento platobný nástroj cezhranične.

Vďaka SEPA nie je potrebné, aby mal používateľ platobných služieb vedený jeden účet v SR a druhý v inej SEPA krajine a zároveň sa odstránili, ako bolo uvedené, akékoľvek rozdiely medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.

Užitočné odkazy:

Publikácie: