en en

Praktické informácie pre spotrebiteľov týkajúce sa brexitu

Vyhlásenie Europskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o brexite.

Hovorí napríklad o tom, že po konci prechodného obdobia poskytovatelia platobných služieb v EÚ budú musieť poskytovať viac informácií o platiteľovi v súvislosti s cezhraničnými platbami a inkasami z EÚ smerujúcimi do Spojeného kráľovstva v porovnaní s prevodmi v rámci EÚ, za ktoré sa platby do Spojeného kráľovstva doteraz považovali.

Okrem čísla platobného účtu platiteľa alebo jedinečného identifikátora transakcie budú informácie zahŕňať aj podrobnosti o mene platiteľa a buď jeho adrese, čísle úradného osobného dokladu, identifikačnom čísle spotrebiteľa, alebo dátume/mieste narodenia. V dôsledku toho môžu poskytovatelia platobných služieb svojich spotrebiteľov prevádzajúcich finančné prostriedky medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom požiadať, aby poskytli tieto dodatočné informácie.

Z textu sa dozviete aj to, pod fond ochrany ktorého štátu po skončení prechodného obdobia spadajú vaše peniaze na účte.

Informácie pre spotrebiteľov – klientov britských finančných inštitúcií o konci prechodného obdobia v rámci brexitu

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.