en en

2008

WP 7/2008
Mzdové nepružnosti na Slovensku

Pavel Gertler, Matúš Senaj
úplné znenie v AJ, abstrakt v SJ,
odborná publikácia

WP 6/2008
Dynamika ULC krajín eurozóny a SR z dlhodobého hľadiska

Sandra Tatierská
úplné znenie v SJ

PP 1/2008
Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky

Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

WP 5/2008
Vplyv zavedenia eura na bankový sektor

Michal Benčík, Sandra Tatierská
úplné znenie v SJ

WP 4/2008
Efektívne agregátne daňové zaťaženie v SR

Mária Marčanová, Ľudovít Ódor
úplné znenie v SJ

WP 3/2008
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov

Tibor Lalinský
úplné znenie v SJ

WP 2/2008
Metódy detekcie nerovnováhy v reálnej ekonomike SR

Michal Benčík
úplné znenie v SJ

WP 1/2008
Makro stresové testovanie slovenského bankového sektora

Juraj Zeman, Pavol Jurča
úplné znenie v AJ, abstrakt v SJ

Roky 2005 – 2016

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005