en en

2012

WP 6/2012
Čo spôsobuje infláciu v nových štátoch EU
Martina Alexová
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, odborná publikácia

WP 5/2012
Fiškálny priestor eurozóny
František Hajnovič, Juraj Zeman, Ján Žilinský
úplné znenie v SJ, Biatec

Aktualizácia kvartálnej fiškálnej databázy 1996 – 2011
Radoslav Peter
XLS súbor,
Metodika

OP 1/2012
Výsledky prieskumu finančnej situácie slovenských domácností
Matúš Senaj, Tibor Zavadil
úplné znenie v SJ,
Biatec

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2012
Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

WP 4/2012
Úprava mzdových nákladov: prípad Slovenska
Marianna Červená
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 3/2012
Nepružnosti základných miezd: prípad Slovenska
Marianna Červená
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2012
Ľudský kapitál, spotreba a nehnuteľné bohatstvo domácností-netechnické zhrnutie
Jarko Fidrmuc, Matúš Senaj
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, Biatec

WP 1/2012
Prínosy a náklady vstupu Slovenska do menovej únie; kvantitatívne vyhodnotenie
Juraj Zeman
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, Biatec

Roky 2005 – 2016

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005