en en

2013

WP 5/2013
Pracovať alebo nepracovať? Odhady elasticít ponuky práce

Zuzana Siebertová, Matúš Senaj, Norbert Švarda a Jana Valachyová
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ,
Biatec

WP 4/2013
Faktory konkurencieschopnosti podnikov: výsledky panelovej analýzy

Tibor Lalinský
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ,
Biatec

WP 3/2013
Testovanie lineárnych versus Markov-switching DSGE modelov

Marián Vávra
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2013
Testovanie nelinearít vo viacrozmerných časových radoch

Marián Vávra
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Aktualizácia kvartálnej fiškálnej databázy 1996 – 2012
Radoslav Peter
XLS súbor,
Metodika

WP 1/2013
Testovanie asymetrie ekonomických časových radov
Marián Vávra, Zacharias Psaradakis
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2013
Odbor výskumu
úplné znenie v SJ

OP 1/2013
Prieskum finančnej situácie a spotreby domácností Eurosystému – výsledky z prvej vlny

Sieť odborníkov pre výskum finančnej situácie a spotreby domácností
úplné znenie v SJ

Roky 2005 – 2016

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005