en en

2014

OP 1/2014
Regionálne rozdiely v bohatstve domácností na Slovensku

Teresa Messner, Tibor Zavadil
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, Biatec

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2014
Odbor výskumu
úplne znenie v SJ

Aktualizácia kvartálnej fiškálnej databázy 1996 – 2013
Radoslav Peter
XLS súbor, Metodika

PP 1/2014
Rámec makrostresového testovania v Národnej banke Slovenska

Ján Klacso
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2014
Fiškálne multiplikátory konvergujúcich krajín v duálnom režime – zjed.analýza STVAR modelom

Michal Benčík
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ, Biatec

WP 1/2014
Hľadanie Yetiho. Robustnejší odhad produkčnej medzery na Slovensku

Ľudovít Ódor, Judita Jurašeková Kucserová
úplné znenie v AJ, zhrnutie v SJ

Roky 2005 – 2016

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005