en en

2015

OP 3/2015
Mzdové nepružnosti a slabé pokrízové oživenie zamestnanosti na Slovensku
Peter Tóth, Katarína Vaľková
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ

OP 2/2015
V
ýsledky druhej vlny HFCS
Andrej Cupák, Anna Strachotová
úplne znenie v SJ

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 2015
Odbor výskumu
úplne znenie v SJ, prezentácia, Biatec časť 1, Biatec časť 2

OP 1/2015
Krátkodobé prognózovanie reálneho HDP pomocou mesačných ukazovateľov
Juraj Huček, Alexander Karšay, Marián Vávra
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 5/2015
Testovanie presnosti predikcií
Marián Vávra
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 4/2015
Modely na krátkodobé prognózovanie HDP v krajinách strednej a východnej Európy
Martin Feldkircher, Florian Huber, Josef Schreiner, Marcel Tirpák, Peter Tóth, Julia Wörz
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 3/2015
Návrat k monetárnym faktom
Pavel Gertler, Boris Hofmann
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ

WP 2/2015
Sú zadlžené domácnosti chudobnejšie? Prípad Slovenska
Teresa Messner, Tibor Zavadil
úplne znenie v AJ, zhrnutie v SJ, AK

WP 1/2015
Testovanie normality ekonomických časových radov
Marián Vávra
úplne znenie v AJ,
zhrnutie v SJ

Roky 2005 – 2016

2016

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005