en en

Biatec č. 5/2012

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF [.pdf, 1265.8 kB]

Z OBSAHU:

Vývoj bankového sektora v roku 2011 [.pdf, 312.1 kB]
(Marek Ličák)

Slovenská ekonomika v roku 2011. Makropohľad na vývoj v jej reálnom sektore [.pdf, 220.7 kB]
(Ing. Ján Haluška, PhD., INFOSTAT – Inštitút informatiky a štatistiky, Bratislava)

Prínosy a náklady vstupu Slovenska do menovej únie. Kvantitatívne vyhodnotenie [.pdf, 82.2 kB]
(Juraj Zeman)

Prístup k finančným zdrojom ako kľúčová bariéra rozvoja malých a stredných podnikov. Vplyv finančnej medzery na rast a vývoj malých a stredných podnikov – 2. časť [.pdf, 163.8 kB]
(Ing. Katarína Belanová, PhD., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave)

Niekoľko poznámok k falšovaniu peňazí [.pdf, 142.9 kB]
(Dušan Rojek, Gabriel Schlosser)

Falšovanie mincí na konci stredoveku (s dôrazom na Spiš a Gemer) [.pdf, 146.9 kB]
(Marián Soják, Archeologický ústav SAV)

Pridaná hodnota vzdelania a vzdelávania [.pdf, 155.7 kB]
(Peter Szovics, Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.)

Súťaž Generácia € má za sebou úspešný prvý ročník [.pdf, 117 kB]
(Ľubomíra Schlosserová)

English summary [.pdf, 44.6 kB]