en en

Biatec č. 6/2012

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF [.pdf, 1250.4 kB]

Z OBSAHU:

Očakávaný makroekonomicky vývoj SR [.pdf, 75 kB]
(Odbor menovej politiky NBS)

Analyza rigidity spotrebiteľskych cien v SR [.pdf, 730.7 kB]
(Ing. Branislav Karmažin)

Strieborná zberateľská minca: Chatam Sofer – 250. výročie narodenia [.pdf, 83.7 kB]
(Ing. Dagmar Flaché)

Zmeny v roku 1989 a bohatstvo domácností [.pdf, 170.8 kB]
(Jarko Fidrmuc, Zeppelin University Friedrichshafen,CESifo Munich,
Matúš Senaj, Národná banka Slovenska)

Prístup k finančným zdrojom ako kľúčová bariéra rozvoja malých a stredných podnikov. Prekonávanie finančnej medzery vo financovaní malých a stredných podnikov 3. časť [.pdf, 105.1 kB]
(Ing. Katarína Belanová, PhD., Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave)

Slovenský národnohospodár Rudolf Briška. Osobnosť a dielo [.pdf, 56.2 kB]
(Ing. Ľudmila Fabová, PhD., Ústav manažmentu STU v Bratislave)

Ďalší krok k oficiálnym štatistikám cien komerčných nehnuteľností[.pdf, 54.7 kB]
(Alexander Karšay, MSc)

English summary [.pdf, 41.6 kB]