en en

Biatec č. 7/2012

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF [.pdf, 1796.3 kB]

Z OBSAHU:

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 64.7 kB]
(Odbor menovej politiky NBS)

Hlavné črty ekonomickej konvergencie Slovenska a iných európskych krajín v období dlhovej krízy [.pdf, 222.3 kB]
(Ing. Tibor Lalinský, PhD.)

Vybrané aspekty slovenského trhu s bývaním [.pdf, 287.5 kB]
(Ing. Mikuláš Cár, PhD.)

Fiškálna udržateľnosť a vonkajšie ekonomické nerovnováhy [.pdf, 167.8 kB]
(Ing. Juraj Lazový)

Fiškálna politika a koordinácia v Európe [.pdf, 119.5 kB]
(Radoslav Peter)

Strieborná zberateľská minca: Anton Bernolák – 250. výročie narodenia [.pdf, 167.7 kB]
(Ing. Dagmar Flaché)

Leto v Múzeu mincí a medailí v Kremnici [.pdf, 203.2 kB]
(Mgr. Erika Grniaková)

Víťazi súťaže Generácia €uro vo Frankfurte nad Mohanom [.pdf, 258.4 kB]
(Jakub Kondek)

English summary [.pdf, 50.9 kB]