en en

Biatec č. 2/2013

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF [.pdf, 1151.4 kB]

Z OBSAHU:

Strieborná zberateľská minca: Pamiatková rezervácia Košice [.pdf, 262.6 kB]
(Ing. Štefan Fröhlich)

Systémy menových kurzov v krajinách strednej Európy [.pdf, 282.2 kB]
(doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.)

Fiscal space in the euro zone [.pdf, 197.2 kB]
(František Hajnovič; Juraj Zeman)

Daňové systémy krajín Škandinávie [.pdf, 91.6 kB]
(Ing. Ivona Ďurinová, PhD.)

Dôchodkový systém v Rakúsku [.pdf, 125 kB]
(doc. Ing. Eva Kafková, PhD., Ing. Ľuboslava Dobócziová)

Výskum spokojnosti bankových klientov na Slovensku a v Českej republike [.pdf, 85.9 kB]
(doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD., Ing. Anna Kotásková)

Recenzia: Právo pre bankovú prax [.pdf, 63.2 kB]
(doc. Ing. Juraj Sipko, MBA., PhD.)

English summary [.pdf, 48.9 kB]