en en

Biatec č. 4/2013

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF [.pdf, 1797.5 kB]

Z OBSAHU:

Finále súťaže pre študentov Generácia €uro [.pdf, 305.3 kB]
(Matina Solčányiová)

Očakávaný makroekonomický vývoj SR [.pdf, 78.3 kB]
(Odbor menovej politiky NBS)

Účasť domácich bánk na operáciách menovej politiky ECB a ich obchodná aktivita na peňažnom trhu eurozóny v roku 2012 [.pdf, 422.5 kB]
(Roman Kostelný)

Hotovostný peňažný obeh v SR [.pdf, 146.1 kB]
(Ing. Anna Lukáčová, Ing. Milada Vlnková, Ing. Dušan Rojek)

Predstavujeme novú 5-eurovú bankovku série Európa [.pdf, 369.6 kB]
(Odbor riadenia peňažnej hotovosti NBS)

Odhad vplyvu fiškálnej konsolidácie na rast HDP v SR [.pdf, 329.5 kB]
(RNDr. Monika Pécsyová)

Právne aspekty cezhraničného podnikanie finančných inštitúcií v EÚ [.pdf, 92.3 kB]
(Peter Pénzeš)

English summary [.pdf, 44.9 kB]