en en

Biatec č. 7/2013

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF [.pdf, 1300.8 kB]

Z OBSAHU:

Druhý pilier bankovej únie a jeho výzvy [.pdf, 80.3 kB]
(Júlia Čillíková, Vladimír Dvořáček, Peter Pénzeš)

Hodnotenie dlhodobých záruk v poistnom sektore SR – 1. časť [.pdf, 281.8 kB]
(Andrea Gondová, Zuzana Kardošová)

SEPA úhrada a inkaso – dnes novinka, zajtra štandard [.pdf, 116.4 kB]
(Miroslava Kotasová)

Vybrané aspekty riešenia potreby bývania na Slovensku [.pdf, 272.4 kB]
(Mikuláš Cár)

Minimum Spanning Tree Application in the Currency Market [.pdf, 95.4 kB]
(Marcel Rešovský, Denis Horváth, Vladimír Gazda, Marianna Siničáková)

Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR [.pdf, 144.6 kB]
(Miroslav Szpyrc, Daniel Novota)

Finančné deriváty a riadenie verejného dlhu [.pdf, 77.6 kB]
(Martin Novák)

English summary [.pdf, 52.7 kB]