en en

Biatec č. 9/2013

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE .PDF

Z OBSAHU:

Zlatá zberateľská minca, Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Maximiliána [.pdf, 311.8 kB]

Dielo profesora Karvaša vo vzťahuk súčasnej ekonomickej situácii [.pdf, 199.9 kB]
(guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch)

Slovensko verzus Česko: 20 rokov od rozvodu [.pdf, 355.6 kB]
(Radoslav Peter, Tibor Lalinský)

Determinanty miery úspor na Slovensku [.pdf, 227 kB]
(RNDr. Monika Pécsyová, Milan Vaňko, MSc, Ing. Mgr. Gabriel Machlica)

Manažment likvidity v kontextenovej európskej regulácie [.pdf, 83.1 kB]
(Matej Krčmár)

Dynamics of housing affordability in Slovakia and its regions on the background of macroeconomic development [.pdf, 222.8 kB]
(Matej Krčmár and Štefan Rychtárik)

Cenné papíry ve světle rekodifikace a další aktuální změny [.pdf, 88.2 kB]
(Zdeněk Husták, Tomáš Sedláček,Matěj Manderla)

Nová bankovka 100 USD [.pdf, 165 kB]

Vedecká konferencia – Dejiny centrálneho bankovníctvana Slovensku [.pdf, 94.8 kB]

Medzinárodná vedecká konferencia ETER 2013 [.pdf, 189.1 kB]

English summary [.pdf, 46.7 kB]