en en

Biatec č. 10/2014

CELÉ ČÍSLO VO FORMÁTE PDF [.pdf, 6025.5 kB]

Z OBSAHU:

Vianoce na hrade v Kremnici [.pdf, 5367.6 kB]

Rok 2014 – rok reforiem na finančnom trhu [.pdf, 1637.3 kB]
(Vladimír Dvořáček)

Komplexné hodnotenie bánk [.pdf, 1036.9 kB]
(Peter Hintoš)

Začlenenie jednotného mechanizmu dohľadu do organizačnej štruktúry ECB [.pdf, 673.2 kB]
(Katarína Barčová, Linda Suchanová)

Národný rezolučný orgán a jeho právomoci [.pdf, 638.5 kB]
(Petra Satinová, Zuzana Slezáková)

Nová architektúra orgánov dohľadu vstupuje do štvrtého roku svojho fungovania [.pdf, 810.5 kB]
(Vladimír Dvořáček, Júlia Čillíková, Adam Nádaský, Matúš Medvec)

Národná banka Slovenska prevezme spotrebiteľský dohľad na finančnom trhu [.pdf, 885.3 kB]
(Roman Fusek)

Prvé skúsenosti s implementáciou požiadaviek na likviditu [.pdf, 735.5 kB]
(Matej Krčmár)

Európska komisia pripravuje projekt únie kapitálových trhov [.pdf, 649 kB]
(Júlia Čillíková, Tomáš Ambra, Adam Nádaský)

Odporúčanie NBS k rizikám spojeným s vývojom na trhu retailových úverov [.pdf, 745.4 kB]
(Pavol Jurča)

English summary [.pdf, 503.9 kB]